LiveZilla Live Help

Belediye İmar Müdürlüğü Mevcut Projenin Temini Dilekçesi

 

Belediye İmar Müdürlüğü Mevcut Projenin Temini

 

 

…………………………………BELEDİYESİ

İMAR  MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

KONU:   Mevcut Proje Hakkında

 

                                                                                                      ……./…../……..

 

……………………….İli,………………………….İlçesi,………………………Pafta,…………………..Ada…………………Parsel sayılı yerde bulunan binamıza ait, Mimari ve Statik projelerin bir kopyasının tarafıma verilmesi hususunda, gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

                                                                                                              Ad-Soyad

 

 

 

Ek:

-Tapu fotokopisi

İletişim Bilgileri:

Adres:                                                                                                   

Tel:

Ad Soyad / TC

 

<-Önceki Sayfa