LiveZilla Live Help

Kentsel Dönüşüm Kapsamında Hukuksal Haklar

Kentsel Dönüşüm Kapsamında Vatandaşın Hukuksal Hakları Nedir ?

Kentsel Dönüşüm için çıkarılan 6306 Sayılı kanun incelendiğinde sadece 25 maddeden ibaret olduğu, Kapsamı son derece geniş olan Kentsel Dönüşüm uygulamalarını ve çıkacak muhtemel ihtilaflara cevap veremediği, düzenleyemediği görülmektedir.

Mevcut kanun incelendiğinde 3/2 pay çoğunluğunun aldığı kararın denetimden uzak olduğu ve mutlak bir şekilde uygulanacağı gibi bir hal ortaya çıkmaktadır

FAKAT evrensel hukuk kuralları içersinde böyle bir şey mümkün değildir.

Vatandaşın mülkiyet hakkına 3/2 çoğunluğun istediği şekilde müdahale hatta tecavüz hakkı kabul edilemez.

Kentsel Dönüşüm Kanununda eksiklik ve hata olması kimseye hukukun evrensel değerlerine aykırı davranma hakkını tanımaz.

Bu tür ihtilaflarda öncelikle Anayasa ve Uluslararası Anlaşmalardaki düzenlemelere bakmak lazım. Bu tür düzenlemelerde  Mülkiyet Hakkı en kutsal haklardan kabul edilmektedir.

Oysa Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında hukuku bilmeyen veya gözünü para hırsı bürüdüğü için bilmemezlikten gelen kişiler vatandaşın mülkiyet haklarına tecavüz etmektedirler.

Önemle belirtmeliyim ki vatandaşların bu tür hukuksuzluklara boyun eğmemeleri, aleyhlerine olan anlaşmaları kabul etmemeleri ve profesyonel destek alarak hukuksal mücadele içine girmeleri büyük önem taşımaktadır.

Diğer yandan 3/2 pay çoğunluğunu elde ettikleri için her hukuksuzluğu yapabileceklerini sananlar zavallılardır ve büyük bir yanılgı içindedirler ZİRA Pay Maliklerinin, Pay Malikleri Yönetimi ve Yöneticisinin ve Müteahhit firmanın Hukuki ve Cezai sorumlulukları vardır.  

Malikler Kurulunun ve özellikle Yöneticinin mevcut Kat Mülkiyeti Kanunu ve Borçlar Kanunu kapsamında sorumlulukları vardır.

Yöneticiler, Pay Sahiplerine karşı bir nevi vekil / temsil etme sıfatıyla hareket etmelidirler.

Vekalet ilişkisi Vekil olanın istediğini dilediği şekilde sorumsuzca yapacağı bir yetki değildir.

Vekil olanın tüm işlemlerinde DÜRÜST ve İYİNİYETLİ olarak temsil ettiği kişiye karşı SADAKET ve ÖZEN GÖSTERME Yükümlülüğü vardır.

Dolayısıyla Kat Malikleri Kurulunun ve Yöneticinin, Kentsel Dönüşüm kapsamında alacakları ve uygulayacakları kararlarda hukukun aradığı gibi Dürüst, İyi Niyetli, Sadık ve Özenli davranması, Paydaşlar arasında haksızlık yapmaması, kendisine veya bir kısım paydaşa diğerlerinden fazla kazanımlar meydana getirecek kararlar ve işlemler yapmaması gerekir.

Yönetici, Pay Sahiplerini zarara uğratıcı işlemler yapmamalıdır. Kendisine diğer pay sahiplerinden fazla kazanım doğurucu işlemler yapması hukuka aykırıdır.

Söz konu hukuki yükümlülüklere uymayan Kat Malikleri Kurulu ve Yöneticinin mağdur edilenin zararını ödemesi ve haklarında cezai işlem başlatılması Evrensel ve Adil Hukukun doğal sonucudur.

AYRICA MÜTEAHHİTLER kendilerine gelen tekliflerde paylaşım oranlarına dikkat etmelidirler, bir paydaş diğerlerine nazaran hiçbir hukuki kritere uymaksızın daha az almaya zorlanıyorsa müteahhit firma “Ne yapayım 3/2 bu şekilde karar almış, ben bu karar uyarınca sözleşmeyi imzalar,  binayı yaparım” düşüncesi hukuka aykırıdır ve tabiri caizse başına bela olur ÇÜNKÜ  Borçlar Kanunu düzenlemeleri uyarınca Vekillik ve Temsil Yetkisinin Kötüye kullanıldığı aşikar olan kişilerle yapılan sözleşmenin tarafı yani müteahhit paydaşa karşı uğranılan zarardan dolayı sorumludur, uğranılan zararı tazminle yükümlüdür .

Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Vatandaşların ve Müteahhitlerin aşırı kar hırsına kapılmamaları, haksızlık ve hukuksuzluklardan kaçınmaları ve süreci tarafsız bir hukukçu nezaretinde yürütmeleri kendi menfaatlerinedir.

 

Adil Kentsel Dönüşüm, İmar ve Kamulaştırma Derneği

(ADİLDER)  Başkanı Avukat Murat ELTUTAN

Kentsel-Dönüşüm-Başkan

<-Önceki Sayfa