LiveZilla Live Help

Kentsel Dönüşüm ve İdare

Şuan İdarenin Uyguladığı Kentsel Dönüşüm Projelerini Nasıl Değerlendiriyorsunuz ?

Dernek olarak Kentsel Dönüşümün mutlaka yapılması gerektiğine inanmaktayız FAKAT yapılacak dönüşümde arsa pay sahiplerinin tüm haklarını tam olarak almasını ve maddi bakımdan en fazla kazancı sağlamalarını istiyoruz.

OYSA Kİ yapılan uygulamalara baktığımızda büyük çoğunluğunun vatandaşı mağdur ettiğini HATTA idare tarafından yapılan uygulamalarda dahi “en yüksek kazanç elde etmek isteyen müteahhit” zihniyetiyle hareket  edildiğini üzülerek gözlemliyoruz.

Sağlıklı, zengin ve kalkınmış bir toplum yaratmak için Kentsel Dönüşüm faaliyetleri büyük bir fırsattır.  Ortaya çıkacak rantın büyük çoğunluğu vatandaşa dağıtılırsa zengin ve kalkınmış bir toplum yaratabiliriz Fakat belirttiğim gibi idare dahi yapılan kentsel dönüşüm faaliyetlerinde vatandaşa mevcut maddi durumundan daha azını vermekte, Vatandaşı ikna etmek için “Depreme dayanıksız 100 m2 lik dairenin yerine yeni 75 m2 daire veriyoruz daha ne itiraz ediyorsun ? bu teklifimizi kabul etmezsen kanunda belirtildiği gibi payını yok pahasına alırız” şantajında bulunulmaktadır.

Oysa halkı fakir, idaresi zengin devletler bir süre sonra yıkılır ama halkı zengin idaresi fakir devletler bir şekilde varlığını sürdürür.

İdarenin Kentsel Dönüşümü Toplumsal Zenginlik ve Kalkınma Hedefi içinde yapması büyük önem taşımaktadır.

 

Adil Kentsel Dönüşüm, İmar ve Kamulaştırma Derneği

(ADİLDER)  Başkanı Avukat Murat ELTUTAN

<-Önceki Sayfa